Naslovnica za diplomski rad pdf

Upute za formalno oblikovanje diplomskog rada naslovnica. Naravno kako to ne bi bila vijest za nasu web stranica da naziv rada nije bio uloga samosvijesti i nacionalnog ponosa u brendiranju drzave na primjeru projekta ponos domovine. Izradeni i u indeks upisani te ocijenjeni seminarski radovi uvjet su za prijavu i obranu. Rinaldo paar vii5054 ulica grada wirgesa 8 samobor 10430 mentor. Studenti koji imaju namjeru u ljetnom semestru ove akademske godine 2019.

Zavrsni seminar bioloski odsjek pmfa pmf naslovnica. Pdf diplomski rad dinamicka stanja asinhronog motora. Ovdje je popis nastavnika koji mogu biti mentori diplomskih radova. Odsjek za psihologiju sveucilisna avenija 4 5 rijeka hrvatska. Ovaj diplomski rad izraden je u klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju medicinskog fakulteta, sveucilista u zagrebu pod vodstvom prof. Diplomski rad dinamicka stanja asinhronog motora upravljanog energetskim pretvaracem napona i frekvencije abb acs800 thesis pdf available october. Diplomski i zavrsni rad strojarski fakultet naslovnica. Aai attachment intervju za odrasle an anorexia nervosa anbp anorexia nervosa, prezderavajuce purgativni tip anr anorexia nervosa, restriktivni tip bdiii inventar depresivnih simptoma. Upute za pisanje studentskih radova seminarski maturski diplomski rad hrvatski studiji sveucilista u zagrebu upute za pisanje studentskih radova priredile tanja gulija mateja horvat uredila prof. Diplomski rad i diplomski ispiti pmf matematicki odsjek. Rokovi za diplomske ispite na sveucilisnom diplomskom studiju u akademskoj godini 20182019 pdf upute za izradu. Predsjednistvo hsgia, na prijedlog povjerenstva za nagrade, donijet ce odluku o dobitnicima nagrade za najbolji diplomski rad u 2016.

Sam rad treba pisati na na celima znanstvenog izrazavanja. Djvu, portable document format pdf, ili tagged image file format. Odsjek za kroatistiku 1 seminarski, zavrsni, diplomski rad i radnja 1 samostalna stru cna obrada teme retorika znanosti. Diplomski rad koji student radi na dva odsjekakatedre interdisciplinarni diplomski rad mora obuhvacati 40 do 60. Studenti koji zele obraniti zavrsni ili diplomski rad u ak.

Diplomski rad treba biti opsega 50 do 60 kartica 90000108000 znakova s razmacima, a zavrsni rad treba biti opsega 16 do 20 kartica 2880036000 znakova s razmacima. F4 naslovnica uveza pdf datoteka f5 i izvjesce o diplomskom radu pdf datoteka. Predlosci za pisanje radova na diplomskom studiju efzg. Student ulaze nepotpisanu izjavu o akademskoj cestitosti u rad, kao zasebnu stranicu.

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za eucenje. Zavrsni raddiplomski radmagistarski raddoktorska disertacija. Upute za izradu diplomskog i zavrsnog rada naslovnica. Diplomski rad po svojoj tezini i opsegu mora biti takav da ga student moze izraditi u vremenskom razdoblju od jednog semestra. Studenti koji ne dodu do zakazanog roka gube pravo upisa.

Na listi odaberite rad za kojeg zelite vidjeti detalje. Student nastavniku predaje jedan primjerak uvezanoga rada plastican uvez u dogovorenomu roku. Prije opisa samog istrazivanja i interpretacije rezultata dobivenih istim, u radu je. Nakon obrane diplomskog rada studentska referada pravnog. Simeona grazia i predan je na ocjenu u akademskoj godini 202014. Metodika obuke primopredaje lopte za u8 kategoriju popular published on 10 prosinac 2017 modified on 10 prosinac 2017 by ivica vrgoc 198 downloads. Hrvatski studiji sveucilista u zagrebu upute za pisanje. Datum s radove na kojem je prihvacen diplomski rad prilog 2. Sabljakovic, rukovodiocu sluzbe za rad sa studentima gospodi almi vranic i.

Opcenito, seminarski rad mora imati sljedece dijelove. Diplomski rad ne mora biti izvorni rad, ali mora biti samostalno izraden od strane studenta. Upute za prijavu i izradu diplomskog rada pmf naslovnica. Tako er je napravljen prora cun potrebne rashladne i ogrjevne energije te odabir osnovnih. Ovaj diplomski rad pisan je u svrhu istrazivanja urednicke politike dvaju od mnogobrojnih tiskanih medija istocne hrvatske, tjednika dvaju od pet najvecih gradova toga prostora osijek, slavonski brod, vinkovci, dakovo i vukovar posavske hrvatske slavonski brod i vinkovackog lista vinkovci. Ovaj rad izraden je u laboratoriju za procese konzerviranja i preradu voca i povrca te.

Diplomski rad mora biti napisan i opremljen prema standardima i pravilima struke. Diplomarbeit opsirniji je strucni rad koji studenti pod vodstvom mentora prijavljuju, izraduju i nakon svih polozenih ispita brane pred povjerenstvom kao uvjet za stjecanje diplome i pripadnoga akademskog i. Rokovi za zavrsne ispite na sveucilisnom preddiplomskom studiju strojarstvo u akademskoj godini 20182019 pdf diplomski studij strojarstvo. Prva stranica naslovnica diplomskog rada treba imati isti izgled kao i korice s time sto. Kratke upute za pisanje zavrsnih, diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija nastavni materijali osijek, 2010. Naslovnica naslovnica za studente upute za zavrsne i diplomske radove. Rad treba pisati fontom times new roman, veli cine 12 pt, uz prored 1,5.

Diplomski rad treba predati u tri primjerka uvezena u tvrdi uvez, te u jednom primjerku u word formatu na cd mediju. Sveucilisni odjel zdravstvenih studija upute za obranu. Rad je tiskan i u elektronickom pdf format obliku pohranjen u. Natjecaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad iz. Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicina prijavljene teme za diplomski rad akademska 2016. Naravno kako to ne bi bila vijest za nasu web stranica da naziv rada nije bio uloga samosvijesti i nacionalnog ponosa u brendiranju drzave na primjeru projekta ponos. Stjecanje samostalnosti u izradi strucnih radova i njihovoj prezentaciji. Izbor mentora i teme diplomskih radova za ljetni semestar 2019. Primjena igara u koridoru za rjesavanje tehnickotaktickih problemaufazi napada u nogometu. Za detaljnije informacije molimo procitajte pravilnik o zavrsnom ispitu i diplomskom radu. Presucivanje koristenih izvora i prepisivanje bez navodnika diskvalificiraju rad i njegova autora i dovoljan su razlog za negativnu ocjenu. Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada efsa.

Boris skender diplomski rad fakultet strojarstva i brodogradnje ii sadrzaj. Kod predbolonjskih studenata datum prihvacanja rada je datum sjednice vijeca bioloskog odsjeka. Diplomski rad na diplomskom studiju turkologije mora obuhvacati 30 do 50 kartica teksta, ne racunajuci naslovnu stranicu, sadrzaj, popis literature, priloge i sazetak. Diplomske radove studenti su duzni prirediti prema uputama geografskog odsjeka pmfa.

Brod 23400091100171075, poziv na broj 05 183072010. Microsoft powerpoint, za izradbu diplomskog ili zavrsnog rada iz pilanarstva izradeni su naputci u pdf. Natjecaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u 2015. Clanica nase udruge morana uspjesno je obranila diplomski rad na fakultetu politickih znanosti u zagrebu. Izvanredni studenti za troskove upisa i skolarinu u iznosu 7.

Prijava, predaja i obrana diplomskoga rada student prijavljuje diplomski rad na prijavnici koju potpisuje nastavnik. Teme seminarskih radova mogu biti definirane iz cjelokupnog programskog sadrzaja ovog studija. Microsoft powerpoint, za izradbu diplomskog ili zavrsnog rada iz pilanarstva izradeni su naputci u pdf formatu. Pravilnik o diplomskim radovima i diplomskim ispitima na sveucilisnom diplomskom studiju strojarstvo2017 procisceni tekst upute za izradu diplomskog rada2017 procisceni tekst.

Diplomski studij pravilnici, odluke i obrasci ekonomski fakultet u. Diplomski rad obrane diplomskih radova rektorova nagrada formulari zdravstvena zastita studenata obavijesti studentima s invaliditetom ispitni rokovi za stare stud. Tekst treba pisati s obostranim poravnanjem justify. Obavezno je koristenje najvaznijih funkcionalnosti. Rad treba pisati fontom times new roman, velicine 12 pt, uz prored 1,5.

Diplomski rad 2 proizvoda, a za potrebe generiranja novih koncepcijskih ili varijantnih rjesenja proizvoda. Basic documentation isti podaci kao temeljna dokumentacijska card kartica na engleskome jeziku prilog 3. Pisuci diplomski rad student ce citirati i parafrazirati pojedine bibliografske jedinice. Aai attachment intervju za odrasle an anorexia nervosa anbp anorexia nervosa, prezderavajuce. Sveu cilisni dodiplomski studij diplomski rad oko 35 stranica. Upute za zavrsne i diplomske radove naslovnica zavod za.

1050 1150 732 1127 750 165 1211 689 515 1062 668 1458 508 303 880 1256 377 1363 603 1286 1566 647 1253 289 1154 130 214 934 307 1207 497 433